Garkalnes evaņģēliski luteriskā draudze

Lūgšanu vakari: baznīcā katra mēneša pirmajā sestdienā plkst. 17:00 – 21:00

Lūgšanu vakari baznīcā noris no draudzes locekļu iniciatīvas. Tiek lasīta Bībele, pārrunāts izlasītais. Katrs var izteikt savas pārdomas par lasījumiem, uzdot jautājumus par neskaidrām lietām un dalīties pieredzē, kā Dieva Vārds darbojies viņa dzīvē. Lūgšanas tiek dziedātas arī dziesmās. Tie, kuri prot spēlēt kādu instrumentu, tiek aicināti ņemt to līdzi. Kopā rodas jaunas idejas un spēks tās īstenot. Mīļi aicināti visi – draudzes locekļi, radi, draugi un citi interesenti!

 

Baznīcā plānots izvietot speciāli pielāgotu mēbeli draudzes bibliotekas izvietošanai, tādējādi atbrīvojot esošos galdus no grāmatām, radot vietu ērtākai draudzes un baznīcas viesu sadraudzībai.

Šis grāmatu plaukts tiek izgatavots ar mūsu draudzes ilggadējā zvaniķa Zigrīda Kaula atbalstu.