Garkalnes evaņģēliski luteriskā draudze

Dievkalpojums noris vairākās daļās:

1)ievads;

2)grēksūdzes daļa, kurā draudze izsūdz savus grēkus un Dievs kalpo ar piedošanu;

3)Vārda daļa, kurā tiek lasīti Svētie Raksti un mācītājs tos izskaidro, lai stiprinātu draudzi ticībā;

4)Svētā Vakarēdiena svinēšana, kurā Dievs maizē un vīnā fiziski savienojas ar tiem, kas to saņem;

5)noslēgums.

Protams, šāds dievkalpojuma apraksts ir ļoti shematisks. Tomēr pamatā kopš senbaznīcas laikiem draudzes dievkalpojumos visas šīs daļas dažādās proporcijās ir bijušas. Arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dievkalpojumos jūs atradīsiet visas šīs daļas.

Tomēr ne daļas vai to proporcijas ir tās, kas padara dievkalpojumu par īpašu notikumu, bet gan tas, ka Debesu Tēvs caur savu Dēlu Jēzu Kristu nāk pie saviem bērniem – tiem, kuri tic, ka arī par viņu grēkiem Jēzus ir cietis krustā un trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem. [lelb.lv]